Sepetim

50 TL ve üzeri siparişlerde Kargo ÜCRETSİZ

Tüm ürünler aynı gün kargoya verilir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: Nilgün ÖZEN

ADRES: Atariye mah. zafer sokak no 11 mustafakemalpaşa/bursa

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK           : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN                : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK     : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET                : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI   : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI     : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE       : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR          : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME          : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL      : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Nilgün ÖZEN

ADRES: Atariye mah. zafer sokak no 11 mustafakemalpaşa/bursa

Telefon : +905013227392

Eposta : info@kediboyuntasmasi.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Nilgün ÖZEN

ALICI:

TARİH:

Kedi tasması, genellikle estetik amaçla kullanılsa bile aslında güvenlik açısından kullanılan bir üründür. Şöyle ki; pirelerden korur, evde saklandığında bulmanız kolay olur, dışarıya kaçarsa tasmalı olduğu için başkaları size ulaşır ve bulunabilirliği artar. Tüm bu sebepler zaten birer kedi tasması sahibi olmanız için yeterli gözükmektedir. Apartman içerisinde beslenen kedilerde farklı bir dairede kedi olması nedeniyle birbirlerinin kokularını alabilmektedir. Bu koku onları dışarı çıkma ve diğer kediyi görmek gibi iç güdülerini tetiklediği için kaçma isteği oluşturmaktadır. Aslında sadece minik dostunuz aşırı meraklı olduğundan dolayı bir göz atıp gelecektir. Fakat bazı durumlarda gelmeyebilir, yolu bulamayabilir ve kaybolması ise söz konusu olabilir. Bu etkenlerin önüne geçmek için isimli kedi tasması tercih edilirken, zilli kedi tasması modelleri de son derece ilgi görmektedir.

Kedi tasması birçok modelde ve renkte sizlere sunulabilir. Bunların en başında gelen ayarlanabilir özellikli bir tasma alıyor olmanız uzun sürelerce kullanabileceğiniz anlamını taşımaktadır. Zil ise diğer etkenlerdir. Zilli ve hatta farklı renkte zillerin olduğu tasmaları görmeniz ise kaçınılmazdır. Kedi tasması modelleri arasında renk ve ebat gibi ayrıştırmaları yaptıktan sonra minik dostunuza en yakışacak olan modeli bulabilirsiniz.
Onun en şirin hallerine seçeceğiniz modeller ile tanık olmak sizlere de ekstra keyif verecektir. Zilli ve çıngıraklı olarak geçen kedi tasması modelleri en çok tercih edilenler arasındadır. Sebebi ise kedi tasması ne işe yarar adlı başlıkta anlatıldığı şekildedir.
Eğer bahçeli bir eviniz varsa ya da sürekli dışarı çıkarttığınız bir kediniz varsa tüp isimlikli kedi tasması diye geçen modellere bakabilirsiniz. Tasmanın içerisinde yer alan bir kağıt ile adres ve telefon gibi bilgilerinizi bıraktığınız takdirde başka kedi sahipleri kaybolma durumlarında sizlere kolaylıkla ulaşabilirler.

Kedi boyun tasması yapılarına ve içerisinde yer alan materyallere göre değişkenlik göstermektedir. 15 TL ile 60 TL arasında yer alan fiyatları sayesinde her bütçeye göre kedi boyun tasması bulabilmeniz mümkün olacaktır. Kedi boyun tasması fiyatları genellikle aşağıdaki gibidir.

  • Standart kedi boyun tasması fiyatı: 15-25 TL
  • Simli kedi boyun tasması fiyatı: 25 TL
  • Pati desenli kedi boyun tasması fiyatı: 25-30 TL
  • Desenli kedi boyun tasması fiyatı: 25-30 TL
  • Kadife kedi boyun tasması fiyatı: 18-27 TL
  • Kedi gezdirme tasması fiyatı: 30-40 TL
  • Reflektörlü kedi boyun tasması fiyatı: 25-35 TL
  • İsimli kedi boyun tasması fiyatı: 40-50 TL
  • Lastikli kedi boyun tasması fiyatı: 18 ile 25 TL
  • Papyonlu kedi boyun tasması: 18 ile 24 TL
Fiyat aralıklarına sahiptir. Bu fiyatlar dahilinde sitemizden ürünleri temin edebilirsiniz. Yalnız fiyatların yazıldığı tarih itibari ile güncel kur farklılıklarından dolayı değişkenlik olabilir. Kedi boyun tasması satın alma esnasında ürün sayfasından güncel fiyatını kontrol etmenizde fayda olacaktır.

Standart kedi boyun tasması genellikle kolon üzerine hazırlanan ve düz renklerden oluşan tasmalara verilen isimdir. Bu tasmalar ayarlanabilir özellikte olduğu gibi zilli ve çıngıraklı yapıya sahiptir. Ekonomik olan bu modeller 15 ile 25 TL arasında değişen fiyat etiketlerine sahiptir. İlk kez kedi sahiplenmiş kişiler için ya da kedisine tasma alışkanlığı kazandırmak isteyen kişiler için standart kedi boyun tasması son derece doğru bir tercih olacaktır.

Simli kedi boyun tasması genellikle kadife kumaş üzerine sim uygulanması ile ortaya çıkartılan kumaşlardan elde edilen modellerdir. Bu modellerin normal simlerden farkı ise simlerin dökülmemesidir. Yani bilinen türde bir sime sahip değil yapay ve dökülmeyen simlere sahip olan simli kedi tasması modelleri ince yapıya sahiptir. Genellikle çok tüylü olmayan kedi ırklarında tercih edilir ve kullanılırlar. Simli kedi boyun tasması modelleri fiyatları genellikle 25 TL bandındadır.

Desenli kedi boyun tasması 2 farklı türde üretilmektedir. Birisi kolon üzerine direk baskı yapılıp daha az dayanıklılık sağlarken, diğeri ise ayrı bir kolon üzerine baskı yapılarak daha uzun ömürlü tutulmaktadır. Her iki desenli kedi boyun tasması da sizlere sunulmaktadır. Alt tarafı kolon üst tarafı baskı olarak kullanılan desenli kedi boyun tasması modellerinin fiyatları ise genellikle 25 ile 30 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Pati desenli kedi boyun tasması son derece ilgi gören ve birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Minik dostlarımızın patilerinin simgesinin yer aldığı ve farklı renklerde üretilen bu modeller son derece kullanışlıdır. Uzun ömürlü yapıları nedeniyle pati desenli kedi boyun tasması modellerini ilgili bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz. Fiyatları ise 25 ile 30 TL bandında değişkenlik gösteren bu modelleri sitemizden temin edebileceğinizi unutmayınız.

Kadife kedi boyun tasması adından da anlaşılacağı üzere kadife bir yüzeye sahiptir. İnce yapıları sayesinde son derece kullanışlı olan bu tasmalar ayarlanabilir özelliktedir. Zilli ve çıngıraklı olması nedeniyle yeni kedi sahiplerine önerilmektedir. 8 Farklı renk çeşidi yer alan bu ürünleri tercih etmek ve hem desenli hem de kadife olan modelleri görmek için sitemizdeki ilgili bağlantıları kullanabilirsiniz. Genellikle 17 TL ile 27 TL arasında fiyat etiketine sahiptir.

Lastikli kedi boyun tasmaları son derece güvenlidir. Bazı durumlarda boyun tasmaları bol geldiğinden kaynaklı olarak kedilerin çenesine takılma ve ciddi sıkıntı oluşturabilme riski vardır. Bu sorunun önüne geçmek için üretilen lastikli kedi boyun tasması esnek ve elastik bir yapıya sahip olduğundan dolayı herhangi bir riski bulunmamaktadır. Kadife olarak üretilen ve özel olarak kumaşı hazırlanan bu ürün grubuna ilgili sayfa üzerinden bakabilir ve mevcuttaki desenlerden dilediğinizi sipariş verebilirsiniz.

Reflektörlü kedi boyun tasması son derece kullanışlı ve birçok kedi sahibi tarafından ilgi görmektedir. Özellikle sokak hayatı olan ya da sürekli dışarı çıkan kedilerde tercih edilen reflektörlü kedi tasması farklı renk ve seçeneklerde üretilmektedir. Aynı aracınızın reflektörü gibi ışık vurduğunda yansıması nedeniyle kedinizin daha belirgin olmasına olanak tanımaktadır. Buda fark edilebilirliği arttırdığından dolayı sizlere her zaman artı bir özellik olarak yansımaktadır. Reflektörlü kedi boyun tasması için sitemizden sipariş verebilir ve tüm modelleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu ürün işlevsel olabilmesi adına reflektörlü kedi gezdirme tasması olarak da üretilmekte ve satılmaktadır. 20 ile 35 TL arasında fiyat etiketine sahiptir.

İsimli kedi boyun tasması yine çok ilgi gören modeller arasında yer almaktadır. Bu modeller isimli olması nedeniyle kedinizin kaybolma ihtimalini en aza indirir. Bir tarafından kedinizin adı yazarken diğer tarafta ise sizlere ait iletişim bilgilerinin yer alması son derece önemlidir. Kediniz sürekli dışarı çıkıyor ya da evde kaçma isteği duyuyorsa künyeli kedi tasması modellerini tercih edebilirsiniz. Diğer bir seçenek bir sokak kedisi besliyor ve onun için edişe ediyorsanız da yine isimli kedi tasması tercih etmeniz sizlere her zaman artı katacaktır. Bir başkası tarafından bulunması durumunda minik dostunuzun sizlere ulaşması çok daha kolay olacaktır. 40 ile 50 tl arasında fiyat etiketi bulunur.
Künyeli ya da diğer adı ile isimli kedi boyun tasması son derece kullanışlı ürünlerdir. Bu ürünler sayesinde kedinizin adını bir metal ya da pleksiglas parça üzerine yazarak kullanabilirsiniz. Bir yüzünde kedinizin kedi yazarken bir yüzünde ise telefon numaranızın yer alması nedeniyle kedinizin başına olası bir şey gelmesi durumunda onu rahatlıkla bulabilirsiniz. Her anlamda sizlere fayda sağlayabilecek olan isimli kedi tasması modellerini sitemizden inceleyebilirsiniz.

Kedi gezdirme tasması son derece işlevsel ve kullanışlı bir üründür. Genellikle kediler, köpekler gibi sürekli dışarıda gezmez. Bir köpek gibi kedileri sürekli sahibinin tasma ile gezdirdiğiniz görmek çok olası bir durum değildir. Yalnız kedi gezdirme tasması diye tabir edilen kedi göğüs tasmalarının asıl kullanım amaçları da bu değildir. Bazen balkonda otururken ya da bahçenizde otururken minik dostunuza daha konforlu bir yaşam sunabilmek için ona bir kedi gezdirme tasması almanız gerekmektedir. Bu tasma ile birlikte kendisi güvende olacak ve yakınınızdan ayrılmayacaktır. Kedi göğüs tasması genellikle 2 tür modelde bulunmaktadır.
Airmesh kedi gezdirme tasması: Yelek şeklinde modeli ve içerisinde yer alan özel hava alan katmanlı kumaşı sayesinde son derece dayanıklı bir üründür. 3 farklı renk ve 5 farklı bedenden oluşan bu ürünü sitemizden temin edebilirsiniz. Kedinizin boyun ve göğüs ölçülerini bilerek sipariş vermeniz airmesh kedi gezdirme tasmasının tam olmasını sağlayacaktır. Bu durumda tasmayı çıkartma ihtimalini en aza indirebilir ve gönül rahatlığı ile kedinizle seyahat dahi edebilirsiniz. Fiyatları genellikle 50 ile 70 TL arasındadır.
Kolon kedi gezdirme tasması: Kolon şeklinde olan modellerde ön patilerden geçirilerek kullanım sağlanır. Kedinizi hem boyun hem de göğüs bölgesinden kavrayarak tutan bu tasma modelinde kedi gezdirme kayışı da yer almaktadır. İkili bir set olarak satılan kolon kedi gezdirme tasması da 3 aydan küçük ya da 6.5 kg üzerindeki kedilerde önerilmemektedir. Bu tür kediler için yukarda yer alan airmesh hava alan kedi göğüs tasması tercih etmeniz daha faydalı olacaktır. Fiyatları genellikle 30 ile 40 Tl arasındadır.

Kedi tasması alırken dikkat edilmesi gerekenler kedinizin hangi tür tasmaya ihtiyacı olduğunu bilmenizle doğrudan orantılı bir etkendir. Yukarıda bahsi geçen modeller için sizlere her modele göre birer açıklamada bulunduk. Bu modeller arasından dilediğinizi seçtikten sonra dilerseniz canlı destek hattımızdan müşteri temsilcimize daha ayrıntılı bilgi vererek hangi tür tasmayı seçmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Önerimiz; kediniz en az 2-3 aylık olmadan tasma kullanmayınız. Bu dönemlerde kediler çok hareketli olduklarından dolayı ve boyunları çok küçük olduğu için tasmayı tutamayacaklardır. Bir kedi ortalama 2-3 aylığa kadar anne sütünü emmeye ve annesinden beslenmeye devam edeceğinden dolayı sizlerden ziyade annesinin himayesi altında olacaktır. Dolayısı ile 3 ayını doldurmadan alacağınız birçok kedi tasması kedinize bol gelebilir.

woo
Ücretsiz Kargo Avantajı

50 TL ve üzeri KARGO ÜCRETSİZ

İade İmkanı

Ürünlerde İade İmkanı

Aynı Gün Kargo

Siparişleriniz aynı gün kargolanır

Güvenli Ödeme

SSL sistemi ile güvenli ödeme yapın